V USA odhalili, že v dieselových motoroch vo vozidlách značky Volkswagen bol inštalovaný podvodný softvér, ktorý mal rozpoznať emisnú skúšku a následne znížiť hladinu škodlivých látok. V USA bolo predaných asi 5 miliónov takých áut. Tento fakt je už majiteľom týchto áut aj v Európe známy. Nemecký koncern Volkswagen uvedený podvodný softvér inštaloval aj do ďalších typov áut v rámci koncernu, t.j. aj do vozidiel typu Škoda, Seat a Audi. Konkrétne modely vozidiel so spornými motormi si môžete na internete skontrolovať, napr. na http://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/14-rad-majitelov-skandal-vw-emisie.html. Aj na Slovensku je množstvo áut vybavených podvodným softvérom inštalovaným bez vedomia majiteľov.

 Ako právnik nemám pochybnosti, že koncern Volkswagen svojím konaním poškodil veľký počet klientov. Koncernu, ktorý pochybenie priznal, hrozí v USA pokuta až 18 miliárd dolárov. Vyšetrovanie kauzy sa medzitým rozšírilo na ďalšie krajiny a zaoberá sa ňou aj Európska komisia. V reakcii na škandál odstúpil šéf spoločnosti VW Martin Winterkorn.

 Volkswagen a Auto Škoda na Slovensku sa vyjadrili, že sa budú snažiť riešiť situáciu s majiteľmi dotknutých vozidiel, avšak časový horizont a presný postup odmietli publikovať. Zatiaľ zverejnili len ospravedlnenie a žiadosť o trpezlivosť.

 Na Volkswagen v USA už je podané veľké množstvo žalôb o náhradu škody. V niektorých prípadoch sa domáhajú odškodnenia až 25.000 dolárov za vozidlo. V USA Volkswagen ponúkol majiteľom starších vozidiel ako prvotné odškodnenie na spodnej úrovni cca 1.000 dolárov a pre majiteľov novších typov vozidiel 2.000 až 3.000 dolárov s prísľubom ďalších bližšie nešpecifikovaných náhrad. Zastávam názor, že ochrana práv spotrebiteľov v USA a v jednotlivých členských krajinách EÚ je veľmi podobná. Rozdiel v uplatňovaní nárokov je iba v procesných nástrojoch. V USA a napr. aj v Holandsku je možnosť podávania tzv. hromadných žalôb. V takých prípadoch je oveľa silnejšie procesné postavenie žalobcov na dosiahnutie vyššieho odškodnenia. Na Slovensku to zatiaľ nie je možné. Avšak Holandsko je členom EÚ a holandské právne prostredie je veľmi podobné tomu slovenskému. Teda, keď holandské súdy rozhodnú v žalobných veciach proti koncernu Volkswagen, budú musieť aj slovenské súdy prihliadať na súdnu prax v Holandsku. Inak by sa slovenské súdy vystavovali riziku podávania žalôb na Európsky súd pre ľudské práva.

 Nárok na náhradu škody v súčasnosti možno uplatniť podľa § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa § 443 Občianskeho zákonníka pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. V prípade nároku na náhradu škody sa v súdnom konaní musí preukázať protiprávny úkon škodcu, vznik škody, zavinenie a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a zavinením.

V súdnom konaní o výške škody musí existovať nezvratný dôkaz, ktorým je v takýchto prípadoch spravidla znalecký posudok znalca z príslušného vedného odvetvia.

Nakoniec poukazujem na to, že vec náhrady škody voči nemeckej automobilke alebo tuzemským obchodným zástupcom možno uplatňovať aj mimosúdnou cestou. Bez kvalitného právnika však spotrebiteľ nemusí dosiahnuť primerané odškodnenie.