Privítanie

scale2

Verím v ľudské hodnoty…..

Sú dva typy zákonov. Zákony tvorené vyššou autoritou a zákony tvorené ľuďmi. Pokiaľ zákony tvorené ľuďmi nebudú v súlade so zákonmi tvorenými vyššou autoritou, nebude spravodlivý svet. Zákony tvorené ľuďmi (tak ako všetko ľudské) nie sú dokonalé. Ale je možné ľudské zákony meniť k lepšiemu. Tiež je možné v rámci existujúcich zákonov si nájsť lepšie postavenie v živote a v spoločnosti.

Právna pomoc je založená na dôvere. Verím, že ak sa s dôverou obrátite na mňa, aby som Vám poskytol právnu službu, že sa mi v plnom rozsahu zdôveríte so všetkými detailami Vášho problému a to aj s takými detailami, ktoré sú pre Vás nepríjemné. Je potrebné si uvedomiť, že len za stavu, keď budem poznať detailne Váš problém, môžem Vám radiť, ako problém vyriešiť. Ciest riešenia môže byť veľa. Rozhodnutie o spôsobe riešenia však bude na Vás! Teda, vzťah Vy a ja založený na dôvere bude môcť byť vyriešený len vzájomným postupom poznajúc všetky detaily Vašej veci. Garantujem Vám, že bez Vášho predchádzajúceho súhlasu nikdy a nikomu neprezradím nič o tom, o čom sme spolu hovorili alebo inak komunikovali a nikdy a nikomu bez Vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytnem žiadny doklad, ktorý ste mi predložili.

Vykonávam právne služby aj v trestnom práve. Z dlhoročných skúseností viem, aký je to pocit sám sedieť na lavici obžalovaných, lebo celý čas budem sedieť vedľa Vás a pomáhať Vám bojovať so systémom (súdy, prokuratúra, polícia, ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody), ktorý je určite bohatší a má veľa možností. Na trestnú vec sa dá pozerať z viacerých uhlov, aj očami páchateľa. Verím, že tento svet nie je len biely alebo len čierny, ale že existujú v ňom všetky odtiene sivej farby. Nech už mi poviete akúkoľvek Vašu pravdu, ja Vás nebudem súdiť. Od toho sú súdy. Mojou službou pre Vás bude, aby ste mali právo na spravodlivý proces a na obhajobu. Vždy vo Vás budem vidieť človeka, hoci iní na Vás môžu mať aj iný názor. Verím, že práve Vy ste takým človekom, pre ktorého mi bude cťou pracovať.

Pracujem pre to, aby sme sa mali na Slovensku lepšie.

 

Albert Einstein kedysi povedal, že len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Mám sen o Slovensku. Ľudia nemusia odchádzať za prácou do zahraničia. Ľudia sú primerane ocenení za svoju prácu. Nie sú v živote nikým diskriminovaní. Jedia zdravé potraviny a za primerané ceny dostávajú všetky potrebné služby. Ľudia sú k sebe vzájomne tolerantní a cítia sa byť v bezpečí.

Ako advokát poskytujem právnu pomoc v rozsahu zákona o advokácii na celom území Slovenskej republiky.

S úctou

JUDr. Miroslav Koníček, advokát

Môj profil

1964                Narodený v Martine

1989               Absolvovanie štúdia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

1989-1993     Podnikový právnik ZŤS, š.p. Martin

1993-2001     Podnikový právnik SCP, š.p. Ružomberok resp. SCP, a.s. Ružomberok

2001-2003     Komerčný právnik

od 2003          Advokát

Som šťastne ženatý. Jedno dieťa – syn Tomáš (*1995). Manželka Jarka (*1966) je učiteľka základnej školy.

Profesionálne sa venujem občianskemu, obchodnému, pracovnému a trestnému právu. Mojimi stabilnými klientmi sú obchodné spoločnosti a živnostníci, ktorí požadujú individuálny prístup, preferujú vyhotovovanie rôznych zmlúv vrátane zmlúv upravujúcich právne vzťahy k nehnuteľnostiam, zastupovanie v súdnych sporoch a vybavovanie agendy na obchodných registroch. Právnu pomoc poskytujem aj pre fyzické osoby. Agendu vybavujem v kancelárii, ale po dohode s klientmi aj v ich priestoroch.