Právne odvetvia

Postup

Popíšte problém

Vypíšete žiadosť o konzultáciu. V krátkom čase Vás budem kontaktovať,

Preskúmanie problému

Vyzvem Vás, aby ste mi predložili k problému všetky potrebné dokumenty a dôkazy.

Riešenie

Navrhnem Vám riešenie formou spísania zmluvy alebo podania žaloby na súd.

Zaujímavé prípady

JUDr. Miroslav Koníček

Profesionálne sa venujem občianskemu, obchodnému, pracovnému a trestnému právu. Mojimi stabilnými klientmi sú obchodné spoločnosti a živnostníci, ktorí požadujú individuálny prístup, preferujú vyhotovovanie rôznych zmlúv vrátane zmlúv upravujúcich právne vzťahy k nehnuteľnostiam, zastupovanie v súdnych sporoch a vybavovanie agendy na obchodných registroch. Právnu pomoc poskytujem aj pre fyzické osoby. Agendu vybavujem v kancelárii, ale po dohode s klientmi aj v ich priestoroch.