Domáce násilie

Domáce násilie

JUDIKATÚRA

  1. Trestného činu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a TZ účinného do 1. januára 2006 (ďalej len “Trestného zákona”) sa dopustí ten, kto sa inému vyhráža usmrtením, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu.

Ak má byť skutok uvedený v odsudzujúcom rozsudku právne hodnotený ako trestný čin násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a ods. 1 TZ, musí obsahovať aspoň jeden z alternatívnych znakov uvedeného trestného činu, t.j. vyhrážanie sa inému usmrtením alebo ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to vzbudí dôvodnú obavu. Pokiaľ skutok neobsahuje žiadnu z uvedených alternatívnych foriem konania obvineného, ktoré charakterizujú objektívnu stránku skutkovej podstaty uvedeného trestného činu, je naplnený dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. i) TP, lebo rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku.

R 12/2009

Related Projects

JUDr. Miroslav Koníček - author

LEAVE A REPLY