VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD 2020

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2019

1 062 eur 

V zmysle príslušných ustanovení vyhlášky a pre ľahšiu orientáciu ďalej uvádzame zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) t.j.177,00 eur
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b j.132,75 eur
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) j. 88,50 eur
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1) j. 81,69 eur
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 ) j.44,25 eur
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1) j. 17,70 eur
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky) j. 10,62 eur

   

Výška výpočtového základu na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3 (§ 1 ods. 4 vyhlášky). Výška výpočtového základu na rok 2017 je 884 eur. 

 • 1/6 výpočtového základu, t. j. 147,33 eur (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c),
 • 1/8 výpočtového základu, t. j. 110,50 eur (§ 12 ods. 3 písm. b),
 • 1/12 výpočtového základu, t. j. 73,66 eur (§ 12 ods. 3 písm. a),
 • 1/13 výpočtového základu, t. j. 68,00 eur (§ 11 ods. 1),
 • 1/24 výpočtového základu, t. j. 36,83 eur (§ 12 ods. 1 a 2),
 • 1/60 výpočtového základu, t. j. 14,73 eur (§ 17 ods. 1),
 • 1/100 výpočtového základu, t. j. 8,84 eur (§ 16 ods. 3 vyhlášky).