VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD 2024

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda
zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2023

1 373 eur

V zmysle príslušných ustanovení vyhlášky a pre ľahšiu orientáciu ďalej uvádzame zlomky výpočtového základu:

 • • 1/4 VZ 43,25 eur (§ 11 ods. 3 vyhlášky)
  • 1/6 VZ 228,83 eur (§ 11 ods. 4 prvá veta, § 12 ods. 3 písm. c)
  • 1/8 VZ 171,63 eur (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky)
  • 1/12 VZ 114,42 eur (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky)
  • 1/13 VZ 105,62 eur (§ 11 ods. 1 vyhlášky, § 11 ods. 4 druhá veta)
  • 1/24 VZ 57,21 eur (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky)
  • 1/60 VZ 22,88 eur (§ 17 ods. 1 vyhlášky)
  • 1/100 VZ 13,73 eur (§ 16 ods. 3 vyhlášky)

Výška výpočtového základu na účel výpočtu tarifnej odmeny advokáta za
zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch je priemerná
mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za I. polrok
kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový
základ podľa odseku 3 (§ 1 ods. 4 vyhlášky). Výška výpočtového základu za
rok 2020 je 1 087 eur. Uvádzame zlomky výpočtového základu (VZ):

 • 1/6 VZ 181,17 eur (§ 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky)
  • 1/8 VZ 135,88 eur (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky)
  • 1/12 VZ 90,58 eur (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky)
  • 1/24 VZ 45,29 eur (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky)
  • 1/60 VZ 18,12 eur (§ 17 ods. 1 vyhlášky)
  • 1/100 VZ 10,87 eur (§ 16 ods. 3 vyhlášky)