VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD 

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2015 

858 eur 

V zmysle príslušných ustanovení vyhlášky a pre ľahšiu orientáciu ďalej uvádzame zlomky výpočtového základu: 

– 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 143 eur,

– 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 107,25  eur,

– 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 71,50  eur,

– 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 66 eur,

– 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 35,75  eur,

– 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 14,30  eur,

– 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 8,58 eur. 

 

 

Správna výška výpočtového základu na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch za rok 2012 je nasledovná :

1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j.127,16 eur,

1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 95,37 eur,

1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 63,58 eur,

1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 31,79 eur,

1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 a 3), t. j. 12,71 eur,

1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 7,63 eur.