Výpočtový základ
Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2020

1 087 eur 

V zmysle príslušných ustanovení vyhlášky a pre ľahšiu orientáciu ďalej uvádzame zlomky výpočtového základu:

·         1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky), t.j. 181,17 eur

·         1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky), t.j. 135,88 eur

·         1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky), t.j. 90,58 eur

·         1/13 výpočtového základu, (§ 11 ods. 1 vyhlášky)  t.j. 83,62 eur

·         1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky), t.j. 45,29 eur

·         1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky), t.j. 18,12 eur

·         1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t.j. 10,87 eur 

Výška výpočtového základu na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za I. polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3 (§ 1 ods. 4 vyhlášky). Výška výpočtového základu na rok 2018 je 980 eur. 

·         1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky),  t. j. 163,33 eur

·         1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky), t. j. 122,50 eur 

·         1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky), t. j. 81,67 eur

·         1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1 vyhlášky), t. j. 75,38 eur

·         1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky), t. j. 40,83 eur

·         1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky), t. j. 16,33 eur

·         1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 9,80 eur