VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD

Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2018

980 eur

V zmysle príslušných ustanovení vyhlášky a pre ľahšiu orientáciu ďalej uvádzame zlomky výpočtového základu:

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) t.j.163,33 eur
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b t.j.122,50 eur
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) t.j. 81,67 eur
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1) t.j. 75,38 eur
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 ) t.j.40,83 eur
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1) t.j. 16,33 eur
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky) t.j. 9,80 eur

Výška výpočtového základu na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3 (§ 1 ods. 4 vyhlášky). Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2015 (858 eur)

 • 1/6 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. c) t.j. 143,00 eur
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) t.j. 107,25 eur
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) t.j. 71,50 eur
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1) t.j. 66,00 eur
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2) t.j. 35,75 eur
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1) t.j. 14,30 eur
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky) t.j. 8,58 eur